Profil

dr. Karel Verdel

Dr. Karel Verdel je maturiral na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu in opravil študij na Medicinski fakulteti Univerze v Gradcu.

Za zdravnika splošne medicine se je strokovno usposabljal v Deželnih bolnišnicah v Celovcu in Wolfsbergu ter v celovški Bolnišnici elizabetink.

Iz kirurgije se je dr. Verdel specializiral tako pri elizabetinkah pri primarijih dr. Schindlerju in dr. Lexerju, kakor tudi pri primariju dr. Schlapperju v Deželni bolnišnici v Wolfsbergu.

Leta 2002 je dr. Verdel zaključil diplomo za dežurnega zdravnika – to pa mora vsaki dve leti obvezno osvežiti. Dodatno je prejel diplomo za nadaljnje izobraževanje pri avstrijski zbornici zdravnikov, ki je aktualno do oktobra 2018.

Svojo ordinacijo sem odprl 1. februarja 2008, ordiniram pa seveda dvojezično.

Dr. Karel Verdel

Dr. Karel Verdel

Moji sodelavki

Margit Maček

Margit Maček

Gospa Margit Maček je diplomirana zdravniška asistentka z dodatno izobrazbo za endoskopijo ter kot reševalka.

Martina Feigl

Ilona Greiner

Gospa Martina Feigl je diplomirana medicinska sestra z dodatno izobrazbo za endoskopijo.

Michaela Maček

Michaela Maček

Gospa Michaela Maček podpira ekipo in je poleg tega diplomirana drogeristka.