Zavarovalniški servis

Informacije in storitve

Na straneh zakonskih socialnih zavarovalniških družb najdete kot zavarovanec oz. kot sorodnik vse pomembne informacije in servisne usluge.

Informacije dobite o naslednjih področjih – nosečnost/rojstvo, mladina/družina, delovno življenje/poklic, preventiva/varnost, zdravje/bolezen, pokojnina/dodatki za postrežbo.

Financiranje avstrijskega zdravstvenega sistema poteka pretežno z zdravstvenimi prispevki in lastnimi deleži, nazadnje vedno več tudi z davčnimi sredstvi.

Izkoristite priložnost in uporabite servisno ponudbo zdravstvenih zavarovalnic!

Socialna zavarovanja v pregledu

Kassen-Service

strategija zdravstva